Water game

VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19975 * Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316 * Cao: 0,9m

VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19968 * Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316 * Cao: 1,2m. Pipe: Ø 50mm

VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19969 * Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316 * Cao: 1,5m. Pipe: Ø 84mm

VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19970 * Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316 * Cao: 0,8m. Pipe: Ø 63mm

VÒI PHUN BỂ BƠI ĐẸP

* Code: 19973 * Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316 * Cao: 1,2m; rộng: 0,6m

NẤM TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 22751 * Nấm tao dáng và trang trí bể bơi * Nấm được làm bằng sợi thủy tinh, cột nấm bằng Inox 316 * Đường kính nấm: 1500mm

BỘ NGƯỢC DÒNG 380V

* Code: 35376 * Bộ bơi ngược dòng bao gồm: Bơm 3HP(2,2kw)/380V/50Hz, hộp điều khiển 

BỘ NGƯỢC DÒNG 4,5HP

* Code: 35377 * Bộ bơi ngược dòng bao gồm: Bơm 4,5HP(3,3kw)/380V/50Hz, hộp điều khiển, mặt ốp và vòi phun

BỘ NGƯỢC DÒNG 3HP

* Code: 35375 * Bộ bơi ngược dòng bao gồm: Bơm 3HP(2,2kw)/220V/50Hz, hộp điều khiển