Thiết bị khử trùng

BỘ ĐIỀU CHỈNH CLO VÀ PH TRONG NƯỚC

* Code: 33512 * Tự động điều chỉnh nồng độ Clo và chỉ số pH của bể bơi với dải đo rộng * Bao gồm 01 điện cực đo Clo và 01 điện cực đo pH * Đồng bộ các phụ kiện cho việc lắp đặt, hiệu chỉnh và vận...

BƠM ĐỊNH LƯỢNG

* Code: 43476 * Công suất 5L/h - 7bar                      * Dùng để bơm hóa chất khử trùng nước bể bơi

BỘ BÀO MÒN HÓA CHẤT BÁN TỰ ĐỘNG

* Code: 24429 * Bộ bào mòn hóa chất tự động dùng để bào mòn Clorin dạng viên để khử trùng nước bể bơi

ĐIỆN PHÂN MUỐI

* Code: 34625 * Bộ điện phân muối ra Clo khử trùng nước * Up to 60m3, Chlorine: 11,3g/h

ĐÈN CỰC TÍM 63M3/H

* Code: 35964 * Đèn cực tím chuyên dùng để khử trùng nước bể bơi * Số lượng bóng: 4 bóng * Lưu lượng khử trùng: 65m3/h

ĐÈN CỰC TÍM 9M3/H

* Code: 35937 * Đèn cực tím chuyên dùng để khử trùng nước bể bơi * Số lượng bóng: 1 bóng * Lưu lượng khử trùng: 9,6m3/h

ĐÈN CỰC TÍM

* Code: 35969 * Đèn cực tím chuyên dùng để khử trùng nước bể bơi * Số lượng bóng: 1 bóng * Lưu lượng khử trùng: 23m3/h