Thiết bị đặt tại thành bể

Tấm lát rãnh hồ bơi 30cm

* Code: 28657 * Bằng nhựa trắng ABS, loại cong, chịu được hóa chất và tia cực tím * Kích thước: 22x245mm        

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00061 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,4m * Dài: 1,8m

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00076 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,35m * Dài: 1,6m

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00077 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,4m * Dài: 1,8m

CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00088 * Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt * Kiểu cong phải  * Cao: 1,78m          

CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00085 * Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt * Cao: 1,5m

CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00082 * Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt * Cao: 1,8m

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 00251 * Bằng nhựa trắng ABS * Lưu lượng: 5m3/h * Dùng để thu tràn mặt bể bơi

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 05285 * Bằng nhựa trắng ABS   * Lưu lượng: 7,5m3/h * Dùng để thu tràn mặt bể bơi trong tấm phủ

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 05589 * Bằng nhựa trắng ABS * Lưu lượng: 7,5m3/h * Dùng để thu tràn...

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 00249 * Bằng nhựa trắng ABS * Lưu lượng: 5m3/h * Dùng để thu nước mặt tràn mặt bể bơi

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 28561 * Bằng nhựa plastic chịu được hóa chất và tia cực tím * Kích thước: 490 x 490 mm

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 34333 * Bằng nhựa plastic chịu được hóa chất và tia cực tím * Kích thước: 410 x 410 mm

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 00286 * Bằng inox chịu được hóa chất và tia cực tím * Kích thước 400 x 400 mm        

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 00282 * Bằng inox chịu được hóa chất và tia cực tím * Đường kính D 300mm        

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 00280 * Bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím * Đường kính D 200mm          

ĐẦU CẤP NƯỚC SAU LỌC

* Code: 00303   * Đầu cấp nước vào bể bơi bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím * Lưu lượng: 12m3/h

ĐẦU CẤP NƯỚC SAU LỌC

* Code: 00298 * Đầu cấp nước vào bể bơi bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím

ĐẦU CẤP NƯỚC SAU LỌC

* Code: 00334 * Đầu cấp nước vào bể bơi bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím * Dùng cho tấm phủ bể bơi        

ĐẦU CẤP NƯỚC SAU LỌC

* Code: 00292 * Đầu cấp nước vào bể bơi bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím * Lưu lượng: 7m3/h