Ống âm tường

ỐNG ÂM TƯỜNG BỂ BƠI

* Code: 15662 * Bằng nhựa ABS * Dùng để nối đầu cấp nước với đường ống cấp nước bể bơi  * Dùng cho tấm phủ bể...

ỐNG ÂM TƯỜNG BỂ BƠI

* Code: 15659 * Bằng nhựa trắng ABS * Dùng để nối đầu cấp nước với đường ống cấp nước bể bơi * Loại có gien           

ỐNG ÂM TƯỜNG BỂ BƠI

* Code: 15660 * Bằng nhựa ABS * Dùng để nối đầu cấp nước với đường ống cấp nước bể bơi  * Loại không gien