Nắp thu đáy hồ bơi

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 28561 * Bằng nhựa plastic chịu được hóa chất và tia cực tím * Kích thước: 490 x 490 mm

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 34333 * Bằng nhựa plastic chịu được hóa chất và tia cực tím * Kích thước: 410 x 410 mm

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 00286 * Bằng inox chịu được hóa chất và tia cực tím * Kích thước 400 x 400 mm        

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 00282 * Bằng inox chịu được hóa chất và tia cực tím * Đường kính D 300mm        

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 00280 * Bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím * Đường kính D 200mm