Đèn hồ bơi

ĐÈN BỂ BƠI LED LOẠI LỚN

* Code: 45619 * Đèn LED chuyên dụng cho bể bơi công suất: 70 W/12V, kèm 2,5m dây  

ĐÈN BỂ BƠI LED LOẠI MINI

* Code: 52126 * Đèn LED chuyên dụng cho bể bơi công suất: 5,5W/12V, kèm 2,5m dây 

ĐÈN BỂ BƠI HALOGEN GÁO ÂM

* Code: 07844 * Đèn halogen chuyên dụng cho bể bơi công suất 300W/12V, kèm 2,5m dây 

ĐÈN BỂ BƠI HALOGEN BẮT NGOÀI

* Code: 21626 * Đèn ngầm chuyên dụng cho bể bơi công suất 100W/12V, kèm 2,5m dây

ĐÈN BỂ BƠI HALOGEN

* Code: 33685 * Đèn ngầm chuyên dụng cho bể bơi công suất 50W/12V, kèm 2,5m dây

BIẾN ÁP 600W/12V6

* Code: 00385 * Biến áp  600 VA from 220V to 12V      

BIẾN ÁP 300W/12V

* Code: 00384 * Biến áp  300 VA from 220V to 12V

BIẾN ÁP 100W/12V

* Code: 00383 * Biến áp  130 VA from 220V to 12V