Đèn cực tím

ĐÈN CỰC TÍM 63M3/H

* Code: 35964 * Đèn cực tím chuyên dùng để khử trùng nước bể bơi * Số lượng bóng: 4 bóng * Lưu lượng khử trùng: 65m3/h

ĐÈN CỰC TÍM 9M3/H

* Code: 35937 * Đèn cực tím chuyên dùng để khử trùng nước bể bơi * Số lượng bóng: 1 bóng * Lưu lượng khử trùng: 9,6m3/h

ĐÈN CỰC TÍM

* Code: 35969 * Đèn cực tím chuyên dùng để khử trùng nước bể bơi * Số lượng bóng: 1 bóng * Lưu lượng khử trùng: 23m3/h