Dây phao chia làn bơi

DÂY PHAO CHIA LÀN BƠI 50M

* Code: 00201 * Dây phao chia làn bơi kiểu Barcelona bằng nhựa bền nhiệt, bền hóa, không phai màu. * Chiều dài: 50m * Dùng để chia làn bơi phục vụ cho thi đấu

DÂY PHAO CHIA LÀN BƠI

* Code: 00204 * Dây phao chia làn bơi kiểu France bằng nhựa bền nhiệt, bền hóa, không phai màu. * Chiều dài: 50m * Dùng để chia làn bơi phục vụ cho thi đấu

DÂY PHAO CHIA LÀN BƠI 25M

* Code: 00181 * Dây phao chia làn bơi bằng nhựa bền nhiệt, bền hóa, không phai màu. * Chiều dài: 25m * Dùng để chia làn bơi phục vụ cho thi đấu