Đầu cấp nước hồ bơi

ĐẦU CẤP NƯỚC SAU LỌC

* Code: 00303   * Đầu cấp nước vào bể bơi bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím * Lưu lượng: 12m3/h

ĐẦU CẤP NƯỚC SAU LỌC

* Code: 00298 * Đầu cấp nước vào bể bơi bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím

ĐẦU CẤP NƯỚC SAU LỌC

* Code: 00334 * Đầu cấp nước vào bể bơi bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím * Dùng cho tấm phủ bể bơi        

ĐẦU CẤP NƯỚC SAU LỌC

* Code: 00292 * Đầu cấp nước vào bể bơi bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím * Lưu lượng: 7m3/h