Cầu trượt hồ bơi

CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00088 * Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt * Kiểu cong phải  * Cao: 1,78m          

CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00085 * Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt * Cao: 1,5m

CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00082 * Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt * Cao: 1,8m