Bục xuất phát

Bục xuất phát hồ bơi 500mm

* Code: 00144 * Bục xuất phát dùng trong thi đấu * Chiều cao bục: 700mm * Mặt bục làm bằng composite chống trơn trượt, kích thước mặt bục: 500x500mm  

Bục xuất phát hồ bơi 700mm

* Code: 00146 * Bục xuất phát dùng trong thi đấu * Chiều cao bục: 700mm * Mặt bục làm bằng composite chống trơn trượt, kích thước mặt bục: 500x500mm

Bục xuất phát hồ bơi

* Code: 00145 * Bục xuất phát dùng trong thi đấu * Chiều cao bục: 400mm * Mặt bục làm bằng composite chống trơn trượt, k