Bơm nhiệt

Bơm nhiệt 12m3/4

* Code: 27823M * Bơm nhiệt công suất 2,7kw/380V/ 3 pha/50Hz * Lưu lượng nước: 12m3/h * Lưu lượng khí: 10,000m3/h * Đường kính đầu vào đầu ra: 50mm

Bơm nhiệt 14m3/h

* Code: 41878 * Bơm nhiệt công suất 3,9kw/380V/ 3 pha/50Hz * Lưu lượng nước: 12m3/h * Lưu lượng khí: 7500m3/h * Đường kính đầu vào đầu ra: 50mm

Bơm nhiệt 12m3/h

* Code: 41878 * Bơm nhiệt công suất 3,9kw/380V/ 3 pha/50Hz * Lưu lượng nước: 12m3/h * Lưu lượng khí: 7500m3/h * Đường kính đầu vào đầu ra: 50mm