Bơm lọc

Bơm bể bơi Astral 16m3/h

* Code: 38773 * Bơm nhựa Victoria Plus chuyên dụng cho bình...

Bơm bể bơi Astral 34m3/h

* Code: 38780   * Bơm nhựa Victoria Plus chuyên dụng cho bình...

Bơm bể bơi Astral 26m3/h

* Code: 38778 * Bơm nhựa Victoria Plus chuyên dụng cho bình...

Bơm bể bơi Astral Sena 9m3/h

* Code: 25463 * Bơm nhựa Sena pump chuyên dụng cho bình...

Bơm bể bơi Astral Sena 14m3/h

* Code: 25467 * Bơm nhựa Sena pump chuyên dụng cho bình...

Bơm bể bơi Astral Sena 7m3/h

* Code: 25461 * Bơm nhựa Sena pump chuyên dụng cho bình lọc                                        *...

BƠM BỂ BƠI NƯỚC BIỂN

* Code: 01238 * Bơm đồng ly tâm  Baikal SP-3000 pump chuyên dụng * Bơm trục ngang tự mồi độ ồn thấp * Thân bơm kèm bộ tiền lọc rác * Rọ lọc rác bằng inox, rọ lọc bơm kết cấu có thể thào...

BƠM BỂ BƠI NƯỚC BIỂN

* Code: 01241 * Bơm đồng ly tâm  Baikal SP-3000 pump chuyên dụng * Bơm trục ngang tự mồi độ ồn thấp * Thân bơm kèm bộ tiền lọc rác * Rọ lọc rác bằng inox, rọ lọc bơm kết cấu có thể thào...

BƠM BỂ BƠI ASTRALPOOL

* Code: 01236 * Bơm đồng ly tâm  Baikal SP-3000 pump chuyên dụng * Bơm trục ngang tự mồi độ ồn thấp * Thân bơm kèm bộ tiền lọc rác * Rọ lọc rác bằng inox, rọ lọc bơm kết cấu có thể thào...

BƠM BỂ BƠI ASTRALPOOL

* Code: 38773 * Bơm nhựa Victoria Plus chuyên dụng cho bình...