BLOW-MOULDED SAND FILTERS

BÌNH LỌC CÁT D480M CÔNG XUẤT 9M3/H

* Code: 22408 * Bình lọc Millennium  Filter cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 9m3/h.  * Đường kính bình D=480mm * Chiều cao bình: H=920mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp...

BÌNH LỌC CÁT D560M CÔNG XUẤT 12M3/H

* Code: 22409 * Bình lọc Millennium  Filter cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 12m3/h.  * Đường kính bình D=560mm * Chiều cao bình: H=920mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp...

BÌNH LỌC CÁT D660M CÔNG XUẤT 17M3/H

* Code: 28253 * Bình lọc Millennium  Filter cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 17m3/h.  * Đường kính bình D=660mm * Chiều cao bình: H=1160mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp...