Bình lọc cát

BÌNH LỌC CÁT D500M CÔNG XUẤT 9M3/H

* Code: 19781 * Bình lọc Aster Filters cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 9m3/h.  * Đường kính bình D=500mm * Chiều cao bình: H=770mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp lực...

BÌNH LỌC CÁT 9M3/H

* Code: 15782 * Bình lọc Cantabric Filter cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 9m3/h * Đường kính bình D 500mm * Chiều cao bình: H=800mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp lực...

BÌNH LỌC D600M CÔNG XUẤT 14M3/H

* Code: 15786 * Bình lọc Vesubio Filters cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 14m3/h.  * Đường kính bình D=600mm * Chiều cao bình: H=865mm * Đường kính van D=50mm * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC CÁT D750M CÔNG XUẤT 21M3/H

* Code: 00500 * Bình lọc Aster Filters cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 21m3/h.  * Đường kính bình D=750mm * Chiều cao bình: H=945mm * Đường kính van 2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC CÁT 14M3/H

* Code: 15783 * Bình lọc Cantabric cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 14m3/h * Đường kính bình D=600mm * Chiều cao bình H=875mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC CÁT 21M3/H

* Code: 15784 * Bình lọc Cantabric cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 21m3/h * Đường kính bình D=750mm * Chiều cao bình: H=1045mm * Đường kính van 2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC CÁT D480M CÔNG XUẤT 9M3/H

* Code: 22408 * Bình lọc Millennium  Filter cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 9m3/h.  * Đường kính bình D=480mm * Chiều cao bình: H=920mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp...

BÌNH LỌC CÁT D560M CÔNG XUẤT 12M3/H

* Code: 22409 * Bình lọc Millennium  Filter cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 12m3/h.  * Đường kính bình D=560mm * Chiều cao bình: H=920mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp...

BÌNH LỌC CÁT D660M CÔNG XUẤT 17M3/H

* Code: 28253 * Bình lọc Millennium  Filter cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 17m3/h.  * Đường kính bình D=660mm * Chiều cao bình: H=1160mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp...

BÌNH LỌC CÁT D900M CÔNG XUẤT 32M3/H

* Code: 08133 * Bình lọc Aster Filters cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 32m3/h.  * Đường kính bình D=900mm * Chiều cao bình: H=1050mm * Đường kính van 2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC D1200M CÔNG XUẤT 45M3/H

* Code: 41308   * Bình lọc  Vesubio filters- Commercial pools cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 45m3/h. * Tốc độ lọc: 40m3/h/m2   * Đường kính bình D=1200mm * Chiều cao...

BÌNH LỌC D1600M CÔNG XUẤT 80M3/H

* Code: 41313 * Bình lọc  Vesubio filters- Commercial pools cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 80m3/h. * Tốc độ lọc: 40m3/h/m2   * Đường kính bình D=1600mm * Chiều cao...

BÌNH LỌC D2000M CÔNG XUẤT 125M3/H

* Code: 41321 * Bình lọc  Vesubio filters- Commercial pools cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 125m3/h. * Tốc độ lọc: 40m3/h/m2   * Đường kính bình D=2000mm * Chiều cao bình: H=2030mm    * Đường...

BÌNH LỌC D900M CÔNG XUẤT 32M3/H

 * Code: 15788 * Bình lọc Vesubio Filters cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 32m3/h.  * Đường kính bình D=900mm * Chiều cao bình: H=1080mm * Đường kính van D=75mm * Kèm đồng hồ đo áp lực...

BÌNH LỌC CÁT 30M3/H

* Code: 22402 * Bình lọc Cantabric cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 30m3/h * Đường kính bình D=900mm * Chiều cao bình: H=1215mm * Đường kính van 2 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC D1050M CÔNG XUẤT 43M3/H

 * Code: 15789 * Bình lọc Vesubio Filters cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 43m3/h.  * Đường kính bình D=1050mm * Chiều cao bình: H=1110mm * Đường kính van D=75mm * Kèm đồng hồ đo áp lực...