VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19970
* Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316
* Cao: 0,8m. Pipe: Ø 63mm