VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19975
* Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316
* Cao: 0,9m