VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19969
* Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316
* Cao: 1,5m. Pipe: Ø 84mm