Vòi phun tạo dáng và trang trí bể bơi

VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19975 * Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316 * Cao: 0,9m

VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19968 * Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316 * Cao: 1,2m. Pipe: Ø 50mm

VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19969 * Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316 * Cao: 1,5m. Pipe: Ø 84mm

VÒI PHUN TRANG TRÍ BỂ BƠI

* Code: 19970 * Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316 * Cao: 0,8m. Pipe: Ø 63mm

VÒI PHUN BỂ BƠI ĐẸP

* Code: 19973 * Vòi phun tạo dáng và trang trí bằng Inox 316 * Cao: 1,2m; rộng: 0,6m