Thiết bị Hồ bơi

Bơm bể bơi Astral Sena 7m3/h

* Code: 25461 * Bơm nhựa Sena pump chuyên dụng cho bình lọc                                        *...

BƠM BỂ BƠI NƯỚC BIỂN

* Code: 01238 * Bơm đồng ly tâm  Baikal SP-3000 pump chuyên dụng * Bơm trục ngang tự mồi độ ồn thấp * Thân bơm kèm bộ tiền lọc rác * Rọ lọc rác bằng inox, rọ lọc bơm kết cấu có thể thào...

BƠM BỂ BƠI NƯỚC BIỂN

* Code: 01241 * Bơm đồng ly tâm  Baikal SP-3000 pump chuyên dụng * Bơm trục ngang tự mồi độ ồn thấp * Thân bơm kèm bộ tiền lọc rác * Rọ lọc rác bằng inox, rọ lọc bơm kết cấu có thể thào...

BƠM BỂ BƠI ASTRALPOOL

* Code: 01236 * Bơm đồng ly tâm  Baikal SP-3000 pump chuyên dụng * Bơm trục ngang tự mồi độ ồn thấp * Thân bơm kèm bộ tiền lọc rác * Rọ lọc rác bằng inox, rọ lọc bơm kết cấu có thể thào...

BÌNH LỌC CÁT 14M3/H

* Code: 15783 * Bình lọc Cantabric cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 14m3/h * Đường kính bình D=600mm * Chiều cao bình H=875mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC CÁT 21M3/H

* Code: 15784 * Bình lọc Cantabric cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 21m3/h * Đường kính bình D=750mm * Chiều cao bình: H=1045mm * Đường kính van 2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC CÁT D480M CÔNG XUẤT 9M3/H

* Code: 22408 * Bình lọc Millennium  Filter cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 9m3/h.  * Đường kính bình D=480mm * Chiều cao bình: H=920mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp...

BÌNH LỌC CÁT D560M CÔNG XUẤT 12M3/H

* Code: 22409 * Bình lọc Millennium  Filter cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 12m3/h.  * Đường kính bình D=560mm * Chiều cao bình: H=920mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp...

BÌNH LỌC CÁT D660M CÔNG XUẤT 17M3/H

* Code: 28253 * Bình lọc Millennium  Filter cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 17m3/h.  * Đường kính bình D=660mm * Chiều cao bình: H=1160mm * Đường kính van 1 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp...

BÌNH LỌC CÁT D900M CÔNG XUẤT 32M3/H

* Code: 08133 * Bình lọc Aster Filters cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 32m3/h.  * Đường kính bình D=900mm * Chiều cao bình: H=1050mm * Đường kính van 2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BÌNH LỌC D1200M CÔNG XUẤT 45M3/H

* Code: 41308   * Bình lọc  Vesubio filters- Commercial pools cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 45m3/h. * Tốc độ lọc: 40m3/h/m2   * Đường kính bình D=1200mm * Chiều cao...

BÌNH LỌC D1600M CÔNG XUẤT 80M3/H

* Code: 41313 * Bình lọc  Vesubio filters- Commercial pools cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 80m3/h. * Tốc độ lọc: 40m3/h/m2   * Đường kính bình D=1600mm * Chiều cao...

BÌNH LỌC D2000M CÔNG XUẤT 125M3/H

* Code: 41321 * Bình lọc  Vesubio filters- Commercial pools cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 125m3/h. * Tốc độ lọc: 40m3/h/m2   * Đường kính bình D=2000mm * Chiều cao bình: H=2030mm    * Đường...

BÌNH LỌC D900M CÔNG XUẤT 32M3/H

 * Code: 15788 * Bình lọc Vesubio Filters cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 32m3/h.  * Đường kính bình D=900mm * Chiều cao bình: H=1080mm * Đường kính van D=75mm * Kèm đồng hồ đo áp lực...

BÌNH LỌC CÁT 30M3/H

* Code: 22402 * Bình lọc Cantabric cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 30m3/h * Đường kính bình D=900mm * Chiều cao bình: H=1215mm * Đường kính van 2 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BƠM BỂ BƠI ASTRALPOOL

* Code: 38773 * Bơm nhựa Victoria Plus chuyên dụng cho bình...

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00061 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,4m * Dài: 1,8m

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00076 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,35m * Dài: 1,6m

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00077 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,4m * Dài: 1,8m

CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00088 * Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt * Kiểu cong phải  * Cao: 1,78m