Thiết bị hồ bơi châu Âu

BÌNH LỌC D2000M CÔNG XUẤT 125M3/H

* Code: 41321 * Bình lọc  Vesubio filters- Commercial pools cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 125m3/h. * Tốc độ lọc: 40m3/h/m2   * Đường kính bình D=2000mm * Chiều cao bình: H=2030mm    * Đường...

BÌNH LỌC D900M CÔNG XUẤT 32M3/H

 * Code: 15788 * Bình lọc Vesubio Filters cấu tạo nhựa đúc công nghiệp * Công suất 32m3/h.  * Đường kính bình D=900mm * Chiều cao bình: H=1080mm * Đường kính van D=75mm * Kèm đồng hồ đo áp lực...

BÌNH LỌC CÁT 30M3/H

* Code: 22402 * Bình lọc Cantabric cấu tạo bằng nhựa đúc công nghiệp * Công suất 30m3/h * Đường kính bình D=900mm * Chiều cao bình: H=1215mm * Đường kính van 2 1/2" * Kèm đồng hồ đo áp lực và...

BƠM BỂ BƠI ASTRALPOOL

* Code: 38773 * Bơm nhựa Victoria Plus chuyên dụng cho bình...

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00061 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,4m * Dài: 1,8m

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00076 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,35m * Dài: 1,6m

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00077 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,4m * Dài: 1,8m

CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00088 * Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt * Kiểu cong phải  * Cao: 1,78m          

CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00085 * Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt * Cao: 1,5m

CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00082 * Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt * Cao: 1,8m

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 00251 * Bằng nhựa trắng ABS * Lưu lượng: 5m3/h * Dùng để thu tràn mặt bể bơi

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 05285 * Bằng nhựa trắng ABS   * Lưu lượng: 7,5m3/h * Dùng để thu tràn mặt bể bơi trong tấm phủ

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 05589 * Bằng nhựa trắng ABS * Lưu lượng: 7,5m3/h * Dùng để thu tràn...

SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 00249 * Bằng nhựa trắng ABS * Lưu lượng: 5m3/h * Dùng để thu nước mặt tràn mặt bể bơi

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 28561 * Bằng nhựa plastic chịu được hóa chất và tia cực tím * Kích thước: 490 x 490 mm

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 34333 * Bằng nhựa plastic chịu được hóa chất và tia cực tím * Kích thước: 410 x 410 mm

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 00286 * Bằng inox chịu được hóa chất và tia cực tím * Kích thước 400 x 400 mm        

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 00282 * Bằng inox chịu được hóa chất và tia cực tím * Đường kính D 300mm        

NẮP THU ĐÁY BỂ BƠI

* Code: 00280 * Bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím * Đường kính D 200mm          

ĐẦU CẤP NƯỚC SAU LỌC

* Code: 00303   * Đầu cấp nước vào bể bơi bằng nhựa ABS chịu được hóa chất và tia cực tím * Lưu lượng: 12m3/h