THANG BỂ BƠI 4 BẬC

* Code: 05490

* Thang Inox bậc có kế cấu chống trơn trượt
* Số bậc: 04 bậc