THANG BỂ BƠI 3 BẬC

* Code: 05489

* Thang Inox bậc có kế cấu chống trơn trượt
* Số bậc: 03 bậc