TẤM PHỦ BỂ BƠI

* Code: 09281
* Tấm phủ dùng để lát bể bơi 
* Màu: Caribbean green