TẤM PHỦ BỂ BƠI

* Code: 09277
* Tấm phủ dùng để lát bể bơi 
* Màu: France blue