TẤM LÓT BỂ BƠI

* Code: 09278
* Tấm phủ dùng để lát bể bơi 
* Màu: Light blue