Tấm phủ hồ bơi

TẤM PHỦ BỂ BƠI

* Code: 09277 * Tấm phủ dùng để lát bể bơi  * Màu: France blue

TẤM PHỦ BỂ BƠI

* Code: 09281 * Tấm phủ dùng để lát bể bơi  * Màu: Caribbean green

TẤM LÓT BỂ BƠI

* Code: 09278 * Tấm phủ dùng để lát bể bơi  * Màu: Light blue