TẤM GIỮ NHIỆT BỂ BƠI

* Code: 40840
* Tấm giữ nhiệt mùa hè bằng polyethylene
* Dùng để giữ nhiệt cho bể bơi vào mùa hè