Tấm giữ nhiệt mùa hè

TẤM GIỮ NHIỆT BỂ BƠI

* Code: 16185 * Tấm giữ nhiệt mùa hè bằng polyethylene * Dùng để giữ nhiệt cho bể bơi vào mùa hè

TẤM GIỮ NHIỆT BỂ BƠI

* Code: 40840 * Tấm giữ nhiệt mùa hè bằng polyethylene * Dùng để giữ nhiệt cho bể bơi vào mùa hè  

TẤM GIỮ NHIỆT BỂ BƠI

* Code: 09296 * Tấm giữ nhiệt mùa hè bằng polyethylene * Dùng để giữ nhiệt cho bể bơi vào mùa hè