SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 00251

* Bằng nhựa trắng ABS

* Lưu lượng: 5m3/h
* Dùng để thu tràn mặt bể bơi