SKIMMER THU NƯỚC MẶT BỂ BƠI

* Code: 05285

* Bằng nhựa trắng ABS

 

* Lưu lượng: 7,5m3/h
* Dùng để thu tràn mặt bể bơi trong tấm phủ