ROBOT DỌN VỆ SINH TỰ ĐỘNG

* Code: 54439
* Robot dọn vệ sinh tự động
* Chu kỳ làm việc: 2,5h
* Chiều dài cáp: 18m
* Flow rate: 16m3/h