ROBOT DỌN VỆ SINH TỰ ĐỘNG

* Code: 54445
* Robot dọn vệ sinh tự động
* Chu kỳ làm việc: 1,5h; 2h
* Chiều dài cáp: 18m
* Flow rate: 17m3/h