Robot dọn vệ sinh tự động

ROBOT DỌN VỆ SINH TỰ ĐỘNG

* Code: 54440 * Robot dọn vệ sinh tự động * Chu kỳ làm việc: 3h * Chiều dài cáp: 18m * Flow rate: 17m3/h

ROBOT DỌN VỆ SINH TỰ ĐỘNG

* Code: 54445 * Robot dọn vệ sinh tự động * Chu kỳ làm việc: 1,5h; 2h * Chiều dài cáp: 18m * Flow rate: 17m3/h  

ROBOT DỌN VỆ SINH TỰ ĐỘNG

* Code: 54439 * Robot dọn vệ sinh tự động * Chu kỳ làm việc: 2,5h * Chiều dài cáp: 18m * Flow rate: 16m3/h