Hộp thu nước mặt hồ bơi

Hộp thu nước mặt White ABS

Model:

SKMR

Code:

506364

Khớp nối/ Union Connection (mm ):

49

Size:

381x270x510 (LxWxH)

Kiểu Hồ bơi / Pool Type:

Gia đình

Hãng sản xuất:

Pentairpool

Hộp thu nước 506364 SKMR 1.5", Pentair