BÌNH LỌC D2000M CÔNG XUẤT 125M3/H

* Code: 41321

* Bình lọc  Vesubio filters- Commercial pools cấu tạo nhựa đúc công nghiệp
* Công suất 125m3/h.
* Tốc độ lọc: 40m3/h/m2  
* Đường kính bình D=2000mm
* Chiều cao bình: H=2030mm   
* Đường kính van 140mm  
* Kèm đo áp lực và cửa van xả khí