BÌNH LỌC D1600M CÔNG XUẤT 80M3/H

* Code: 41313

* Bình lọc  Vesubio filters- Commercial pools cấu tạo nhựa đúc công nghiệp
* Công suất 80m3/h.
* Tốc độ lọc: 40m3/h/m2  
* Đường kính bình D=1600mm
* Chiều cao bình: H=1850mm   
* Đường kính van 110mm  
* Kèm đo áp lực và cửa van xả khí