BÌNH LỌC D1200M CÔNG XUẤT 45M3/H

* Code: 41308

 

* Bình lọc  Vesubio filters- Commercial pools cấu tạo nhựa đúc công nghiệp
* Công suất 45m3/h.
* Tốc độ lọc: 40m3/h/m2  
* Đường kính bình D=1200mm
* Chiều cao bình: H=1730mm   
* Đường kính van 90mm  
* Kèm đo áp lực và cửa van xả khí