Hóa chất xử lý nước

HÓA CHẤT BỂ BƠI

* Code: 15982 * Calcium hypochlorite, nồng độ 70% * Trọng lượng: 25kg/thùng * Dùng để khử trùng nước bể bơi

CLO NHẬT XỬ LÝ NƯỚC BỂ BƠI

* Clorin Nhật nồng độ 70% * Trọng lượng: 45kg/thùng * Dùng để khử trùng nước bể bơi          

HỘP THỬ NƯỚC TESTKISS

* Code: 25353 * Dùng để đo nồng độ Clo và độ pH bằng tay