Vợt rác hồ bơi

Vợt rác hồ bơi chuyên dùng , chức năng dùng để vớt lá cây rác trôi nổi trên mặt hồ bơi.

Phân phối Bởi INAXGroup VIệt Nam.