Ống mềm hút vệ sinh hồ bơi U.S.A

Chuyên dùng hút vệ sinh đáy hồ bơi, tích hợp với sào nhôm và bàn hút, giúp việc vệ sinh hồ bơi dễ dàng hơn.

Sản phẩm được phân phối bởi INAXGroup Việt Nam.