Đèn LED bể bơi

ĐÈN BỂ BƠI LED LOẠI LỚN

* Code: 45619 * Đèn LED chuyên dụng cho bể bơi công suất: 70 W/12V, kèm 2,5m dây  

ĐÈN BỂ BƠI LED LOẠI MINI

* Code: 52126 * Đèn LED chuyên dụng cho bể bơi công suất: 5,5W/12V, kèm 2,5m dây