DÂY PHAO CHIA LÀN BƠI

* Code: 00204

* Dây phao chia làn bơi kiểu France bằng nhựa bền nhiệt, bền hóa, không phai màu.

* Chiều dài: 50m

* Dùng để chia làn bơi phục vụ cho thi đấu