DÂY PHAO CHIA LÀN BƠI 25M

* Code: 00181

* Dây phao chia làn bơi bằng nhựa bền nhiệt, bền hóa, không phai màu.

* Chiều dài: 25m

* Dùng để chia làn bơi phục vụ cho thi đấu