Chillers làm lạnh nước

Chillers làm lạnh nước 33303

* Code: 33303 * Bộ trao đổi nhiệt công suất 11,594kw/380v/3pha/50Hz * Lưu lượng khí: 5500m3/h * Lưu lượng nước: 1531L/h * Đường kính đầu vào đầu ra: 50mm

Chillers làm lạnh nước

* Code: 32537 * Bộ trao đổi nhiệt công suất 15,445kw/380v/3pha/50Hz * Lưu lượng khí: 5500m3/h * Lưu lượng nước: 1945L/h * Đường kính đầu vào đầu ra: 50mm