CẦU TRƯỢT BỂ BƠI

* Code: 00085

* Bằng polyester và sơi thủy tinh màu xanh. Được kết nối cấp nước để dễ trượt

* Cao: 1,5m