CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00061

* Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt

* Rộng: 0,4m
* Dài: 1,8m