CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00076

* Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt

* Rộng: 0,35m
* Dài: 1,6m