Cầu nhảy hồ bơi

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00061 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,4m * Dài: 1,8m

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00076 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,35m * Dài: 1,6m

CẦU NHẢY BỂ BƠI

* Code: 00077 * Bằng polyester và sơi thủy tinh với bề mặt không trơn trượt * Rộng: 0,4m * Dài: 1,8m