Bơm bể bơi Astral Sena 14m3/h

* Code: 25467

* Bơm nhựa Sena pump chuyên dụng cho bình lọc                                       
* Công suất bơm 1,25HP/220V/1pha tương đương công suất bơm 14m3/h